Samenvatting MR 16 april 2019
 • We bespreken de voortgang van het nieuwbouwproject. Er is een informatieavond voor omwonenden geweest op 31 oktober.
 • Het voorstel voor de team vergaderdata wordt goedgekeurd. De invulling geven we vorm met beide teams. Waar nodig krijgt dit begeleiding van Etuconsult.
 • We formuleren gespreksonderwerpen voor de komende MR vergaderingen met het oog op de fusie.
  • 14 januari; schooltijden, hoe gaan we om met de diverse groepen richting fusie?, formatie
  • 3 maart; formatie, schoolplan tussentijdse evaluatie, nieuwbouw/ fusie, tussentijds verslag MR voor op de site, evaluatie zwemonderwijs (hoe staan we als team tegenover zwemonderwijs?), ambities schoolplan bespreken.
  • 26 maart;  begeleiding door Etuconsult.
  • 15 april; schooltijden, methode keuzes?, formatie, nieuwbouw.
  • 25 juni;
  • 12 of 22 juni; 
 • er volgt een terugkoppeling van het zwemonderwijs.
 • Martijn S. licht de schoolbegroting toe.
 • Het schoolplan voor 2019-2023 is voor 1 jaar geschreven. Daarna moet er een nieuw plan geschreven worden voor de fusieschool.