Samenvatting MR 16 april 2019
 • Fusie en nieuwbouw:
  • 13 juni opnieuw een gezamenlijke MR vergadering met MR Nicolaas waar een terugkoppeling van de verschillende werkgroepen omtrent de IKC ontwikkeling wordt gegeven.
  • Team geeft aan dat er steeds meer informele samenwerking is met het team van de Nicolaas en dat allen dit als prettig ervaren.
  • De verwachte opleverdatum is verschoven naar voorjaar 2021 ivm een nieuw aan te vragen omgevingsvergunning. De reden hiervoor is dat er meer kinderen en dus meer verkeer worden verwacht dan in de huidige vergunning past.
  • We hebben gesproken over de wens vaker/ meer te communiceren over de nieuwbouw en de fusie. Daarom wordt een apart kopje op de website gemaakt. Daarnaast zal er 3 x per jaar een officiële nieuwsbrief over de IKC ontwikkeling verschijnen.
  • Als MR Fatima en MR Nicolaas hebben we de wens volgend schooljaar deels samen te vergaderen.
 • We hebben een ingezonden vraag vanuit het personeel besproken. De vraag is wat de school kan en mag doen met het arbeidsvoorwaardengeld van de ingehouden salarissen (landelijke staking) dat mogelijk terugvloeit naar de school. De PMR zal dit gesprek over de mogelijke inzet binnen het team ondersteunen. Duidelijk is dat deze gelden ten goede moeten komen aan het team.
 • De overblijf bij de kleuters wordt nu enige tijd met vrijwilligers georganiseerd. We hebben dit geëvalueerd en besloten dat we voorlopig op deze weg door willen gaan.
 • Martijn Steur heeft een toelichting gegeven op het werkverdelingsplan (inzet personeel, taakbeleid, pauzes, verdeling werkdrukgelden) voor volgend schooljaar en hoe hij met het team tot een gedragen plan wil komen. De PMR heeft hier instemmingsrecht in volgt het proces op de voet. 13 juni zal het voorstel worden ingebracht in de MR vergadering.