Leerlingtevredenheidspeiling
Groep 7 en 8, februari 2017
De leerlingen van groep 7 en 8 hebben de leerlingtevredenheid enquête ingevuld van Scholen op de Kaart.
De uitslag hieronder is ook te vinden onder Downloads.

Hierbij de mooie uitslag:
 
De sfeer op school  Gemiddeld cijfer
Hoe graag ga je naar school?  8,4
Hoe veilig voel je je op school?  9,4
Hoe duidelijk vind je de regels op school?*  8,4
Heb je het naar je zin in de groep?                                                                           9,6
Hoe tevreden ben je over de omgang met je medeleerlingen  8,9
* 6% antwoordt " weet ik niet"
 
De lessen op school Gemiddeld cijfer
Hoe tevreden ben je over wat je leert op deze school? 9,1
Hoe tevreden ben je over de uitleg van je juf of meester? 8,9
Hoe duidelijk vertelt je juf of meester wat je goed of fout doet? 9,0
Hoe goed helpt je juf of meester als dat nodig is? 9,3
 
Rapportcijfer Gemiddeld cijfer
Welk rapportcijfer geef je de school? 8,8

Er is ook een aantal vragen gesteld over de SOCIALE VEILIGHEID waarbij de leerlingen konden invullen:
ik weet het niet, soms, vaak of nooit.
Stelling Nooit
Ik word op school gepest door andere leerlingen 9,6
Ik word online gepest door andere leerlingen 10
Andere leerlingen doen mij expres pijn. 9,8
Ik ben bang voor andere leerlingen 9,8
  Altijd
Mijn juf of meester helpt bij het oplossen van ruzies tussen andere
leerlingen
7,9

De gemiddelde sociale veiligheidsbeleving van de leerlingen in groep 7 en 8 scoort: 9,2
Wij zijn erg blij met deze mooie uitslagen en zullen ons uiterste best doen om dit te handhaven.
Op ​www.scholenopdekaart.nl​ kunt u informatie over alle ​scholen van Nederland vinden​.