VAKANTIES - VRIJE DAGEN    2019 -2020 Weeknr.
Herfstvakantie ma 21 okt t/m vrij 25 okt 2019 43
Kerstvakantie ma 23 dec 2019 t/m vrij 3 jan 2020 52 en 1
Krokusvakantie PO ma 24 febr t/m vrij 28 febr 2020 9
Pasen PO vr 10 april t/m ma 13 april 2020 15/16
Meivakantie PO ma 27 april t/m di 5 mei 2020 18
Hemelvaart PO do 21 mei 2020 t/m vrij 22 mei 2020 21
Pinksteren PO ma 1 juni t/m vrij 5 juni 2020 23
Zomervakantie PO ma 20 juli t/m vrij 28 augustus 2020 30 t/m 35

Meer data staan in de Kalender.