N.B. De infatimatief kan ook worden gedownload zoals hij in de e-mail is verstuurd.

Nieuws uit de Infatimatief
Info avondvierdaagse
19-04-2018 - Avondvierdaagse 2018 – Avondvierdaagse 2018 Beste ouder(s)/verzorger(s), De avondvierdaagse wordt dit jaar gelopen van maandag 11 juni t/m donderdag 14 juni 2018. Kinderen vanaf groep 3 kunnen hiervoor via onze school worden ingeschreven.
Fatima Familiedag special
19-04-2018 - FATIMAFAMILIEDAG op 22 juni 2018 De werkgroep Fatimafamiliedag is bij elkaar geweest en de plannen beginnen steeds vastere vorm te krijgen. Omdat het een familiefeest betreft en we u allen op 22 juni zien, willen we u volledig op de hoogte blijven houden van deze bijzondere activiteit en...
LEVEN IN VRIJHEID: 4 en 5 MEI.
19-04-2018 - Jaarlijks viert stichting VrijheidsFestival IJsselstein (VFIJ) met alle IJsselsteinse scholen dat wij en jullie in vrijheid leven. Dat ‘leven in vrijheid’ niet vanzelfsprekend is, wordt in heel Nederland benadrukt op 4 en 5 mei.
OPROEP BIEBOUDERS WIE KOMT ONS HELPEN??
19-04-2018 - Wij hebben een viertal zeer enthousiaste mensen ouders/oma die zorgen dat de schoolbibliotheek goed draait. Wij zoeken nog versterking van ouders/opa’s/oma’s. Wie wil(len) het bibliotheek team komen versterken. Op dit moment is de bibliotheek op maandag aan het einde van de ochtend en op de...
SCHOOLVOETBAL:
19-04-2018 - Deelnemende kinderen om 13:00 u naar huis! Wie van de ouders wil een team leiden / coachen?
verjaardagen komende week:
19-04-2018 - VAN HARTE GEFELICITEERD EN EEN FIJNE DAG !!
Belangrijke data komende week:
19-04-2018 - Hier weer de belangrijke data voor komende week:
Vanuit de MR.
12-04-2018 - Saskia Bijloo is gestopt met haar werk voor de MR en de GMR. We bedanken Saskia hartelijk voor haar betrokkenheid en inzet voor deze beide commissies. Er heeft een kandidaatstelling plaats gevonden waarbij Martijn van Nierop en Eveline Schell zich kandidaat hebben gesteld. De MR wordt echter...
 SCHOOLVOETBAL 2018.
12-04-2018 - Het jaarlijkse schoolvoetbal komt er weer aan !
 Nieuws van de klankbordgroep tot aan de nieuwbouw.
05-04-2018 - De klankbordgroep (KBG) tot aan de nieuwbouw is woensdag 28 maart jl. weer bijeen gekomen om verder te praten over alle zaken die van belang zijn bij het verhuizen naar de tijdelijke locatie aan de Lagebiezen. Inmiddels is door de gemeente toegezegd dat de Fatimaschool de locatie definitief...
IJSSELSTEINLOOP 19 mei.
05-04-2018 - Is uw kind (zijn uw kinderen) al ingeschreven ? Het kan nog tot 2 mei ! Op zaterdag 19 mei a.s. vindt voor de 36e keer de IJsselsteinloop plaats. Het jaarlijks terugkerende sportieve feest waarbij wij als Fatimaschool een reputatie hebben hoog te houden….! Wij zijn namelijk al jarenlang de...
Notulen Medezeggenschapsraad nu ook op de website
31-01-2018 - Gegeven alle ontwikkelingen rondom de nieuwbouw en de voorgenomen fusie met de Nicolaasschool wil de MR iedereen goed informeren over wat er besproken is.
SCHOOLVAKANTIES 2017-2018
14-04-2017 - Hierbij de vakanties voor volgend schooljaar:
SCHOOLGIDS 2016-2018.
26-05-2016 - Elders op deze website (onder "downloads") treft u de vernieuwde uitgave van de Schoolgids ! Een lezenswaardig document.