Activiteiten
Buitenles verkeer groepen 3 en 4
Alle kinderen controleren zelf hun fiets en oefenen met afstand houden, met je vinger uitsteken als je de bocht om gaat en nog veel meer.
                     
 
Lightwise
De fietsen van de kinderen worden gekeurd (niet alle groepen) om te kijken of zij veilig over straat kunnen, zeker als het al vroeg donker wordt!
Kleine reparaties (vervangen van lampjes etc.) worden wij op school gedaan. Hiervoor hebben wij een koffer met materialen en gereedschappen ontvangen van LIGHTWISE.
 
Dode hoek les
Ook is er een les "dode hoek". De leerlingen ervaren m.b.v. een vrachtwagen wat een dode hoek is en hoe ze daar zelf als verkeersgebruiker op kunnen anticiperen. 


Theoretisch verkeersexamen groep 7
In april zullen alle kinderen van groep 7 hun theoretisch verkeersexamen gaan doen. Ze oefenen daar hard voor en we verwachten dat alle kinderen net als voorgaande jaren zullen slagen voor dit examen.

 
Praktisch verkeersexamen groep 7                                                           
In de maand mei zullen de kinderen van groep 7 ook hun praktijkexamen af gaan leggen op de fiets. Ze gaan dan zelfstandig een route door IJsselstein fietsen. Tijdens deze fietstocht worden ze een aantal maal beoordeeld op hun vaardigheden. Bij dit examen kunnen we veel hulp van ouders gebruiken. U (ouders van groep 7) ontvangt hierover een oproep.
De route start bij het Fulco en deze wordt d.m.v. permanente borden aangegeven. Het is verstandig om deze route alvast een aantal keer met uw kind te oefenen.