Veiligheid rondom de school
Fietsen
Veel kinderen komen graag op de fiets naar school. Onze fietsenstalling heeft echter een beperkte ruimte. We stellen daarom de regel dat kinderen, die in een bepaald gebied dicht bij de school wonen, niet op de fiets mogen komen. Hieronder ziet u dit gebied.
De kinderen die buiten dit gebied wonen, mogen hun fiets in de fietsenstalling een plaatsje geven. Het fietsenhok kom je aan de kant van de gymzaal lopend binnen.
Kinderen die binnen dit gebied wonen en toch met de fiets moeten komen, mogen hun fiets buiten in de rekken zetten.
Het stallen geschiedt op eigen risico. De school erkent geen aansprakelijkheid.
Fietsen op het trottoir of op de speelplaats zijn niet toegestaan. Op de stoep moeten de kinderen met hun fiets aan de hand lopen. Dat betekent ook dat de kinderen niet fietsend het fietsenhok in en uit mogen.
Ook dienen de fietsers lopend over te steken bij de verkeersbrigadiers.Brengen en ophalen van de kinderen
We vinden het erg fijn als u uw kind komt brengen en halen. Wilt u bij het halen, wachten bij de ingang van de (kleuter)speelplaats?
We vragen u -zoveel mogelijk- te voet of per fiets te komen, aangezien we bij de school weinig parkeerplaatsen hebben. Wanneer u toch met de auto komt, wilt u dan van de parkeerplaats van "Het Kruispunt" of bij de Kasteeltoren gebruik maken ?
De parkeerplaatsen bij school zijn namelijk gereserveerd voor de teamleden. Ook zouden er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan als ouders op de kleine parkeerplaats gaan parkeren terwijl op dat moment veel kinderen de school in- of uitgaan.
We verzoeken de ouders die hun kind met de fiets komen ophalen om hun fiets niet in de doorgang naast de parkeerplaatsen of tegen het hek tegenover de ingang van de fietsen-schuur te plaatsen. De ruimte op dit trottoir is nodig voor komende en vertrekkende ouders en kinderen.
 
Verkeersbrigadiers
Er is een oversteekplaats bij school die door verkeersbrigadiers wordt beveiligd. De verkeersbrigadiers staan er op de volgende tijden:
  • Maandag tot en met vrijdag van 8.15 - 8.30 uur en van 14.15 - 14.30 uur
We willen alle ouders en kinderen verzoeken om bij de verkeersbrigadiers over te steken en niet een stukje verderop. Indien u met de fiets bent, wilt u dan met de fiets aan de hand lopend oversteken bij de verkeersbrigadiers. Voor de veiligheid hebben we ook de afspraak gemaakt om niet te fietsen op de stoep tussen de gymzaal en de school, rondom het fietsenhok en bij de parkeerplaats en uitrit.
 
Indien u iets voor school wilt doen, meldt u dan aan als verkeersbrigadier. Na een korte instructie van een uurtje door een politieman, wordt u aangesteld als verkeersbrigadier en kunt u helpen de kinderen de drukke Touwlaan over te zetten. Terwijl de ouders brigadieren, zorgen wij desgewenst voor opvang van uw kind(eren). Ook kinderen jonger dan vier jaar vangen we op. Tijdens het brigadieren bent u via de gemeente verzekerd. Voor meer informatie kunt u terecht bij de directie.