Bestuur

Stichting Trinamiek
De Fatimaschool maakt deel uit van de stichting Trinamiek. Trinamiek is een veelkleurige groep van 25 scholen in IJsselstein, Nieuwegein, Lopik, Benschop, Cabauw, Vianen, Everdingen, Culemborg en Woerden. Elke school heeft een eigen herkenbaar profiel op basis van een katholiek-, neutraal-bijzondere-, of openbare signatuur. Naast de scholen voor basisonderwijs heeft Trinamiek een speciale school voor basisonderwijs met een OrthoPedagogisch Didactisch Centrum (OPDC) en een school voor Praktijkonderwijs.
Trinamiek telt zo'n 4750 leerlingen en ruim 500 (voornamelijk parttime) medewerkers.

Ieder kind is uniek en met een lerende organisatie wil Trinamiek boeiend onderwijs realiseren voor elk kind. Trinamiek wil in verbinding met de scholen zijn, van buiten naar binnen, toekomstgericht en anticiperend. Diversiteit staat hoog in het vaandel. De scholen verschillen in velerlei opzicht. Wat zij met elkaar delen is de dialoog over de kwaliteit van het onderwijs. Iedereen binnen Trinamiek bouwt aan lerende scholen die voortdurend werken aan de kwaliteit van het onderwijs.

Trinamiek heeft een professioneel servicebureau dat het bestuur en de scholen ondersteunt. De  eindverantwoordelijkheid is belegd bij een tweehoofdig College van Bestuur (CvB) en bij de Raad van Toezicht (RvT)
Het college van bestuur wordt gevormd door: de heer René van Harten (voorzitter) en de heer Theo Klinkien.

Adresgegevens:
Stichting Trinamiek, Postbus 377, 3400 AJ IJsselstein             
Bezoekadres: Boerhaaveweg 39, 3401 MN, IJsselstein
Telefoon: 030-6868444
E-mail: info@trinamiek.nl
Website: www.trinamiek.nl