Ouderraad

Direct contact?   or@rkbsfatima.nl

Over de ouderraad
De ouderraad bestaat uit flinke groep enthousiaste ouders. Deze groep spant zich in om samen met de leerkrachten leuke activiteiten te organiseren voor de kinderen van de school. Deze activiteiten staan los van het reguliere lesprogramma. Te denken valt aan jaarlijks terugkerende evenementen zoals het Sinterklaasfeest, de Kerst- en Paasviering, carnaval en de avondvierdaagse. Daarnaast zijn er ook "losse" projecten, waarbij de ouderraad wordt ingezet, zoals de Fatimafamiliedag of het schoolproject. Ook het schoolreisje en het afscheidsfeest van groep 8 zouden niet plaats vinden zonder participatie van de ouderraad.

Verschillende commissies, waarin zowel leerkrachten als ouderraadsleden zitting hebben, coördineren bovenstaande activiteiten. Voor de steeds terugkerende evenementen bestaan er draaiboeken, die als leidraad kunnen dienen.

Ouderraadsleden proberen zo veel mogelijk andere ouders en verzorgers bij de feesten te betrekken. Ze kunnen immers niet alles alleen en vragen regelmatig om hulp. Deze hulp varieert van eenmalige sponsoring van bijv. een ijsje voor de kinderen tijdens het schoolreisje tot het helpen versieren van de school in Kerstsfeer. In de Infatimatief zult u regelmatig een oproep voor hulp tegenkomen en informatie vinden over de bezigheden van de ouderraad..