Thuis verder oefenen

Voor de vakken spelling, rekenen, topografie, techniek, verkeer en lezen is er genoeg lesmateriaal beschikbaar om thuis meer te oefenen.

Spelling
THUIS VERDER OEFENEN MET HET WOORDPAKKET VAN DE WEEK
Groep 4: downloaden
Groep 5: downloaden
Groep 6: downloaden
Groep 7: downloaden
Groep 8: downloaden

Nodig: Blok- en weeknummer spellingpakket, een blaadje (of schrift) en schrijfgerei en rustige werkomgeving

Lees
De leerling leest hardop de woorden van de week.

Leg uit
Het kind schrijft het eerste woord van de week op en kleurt het spellingprobleem dat aan de orde is in dit woord. Dit is behandeld in de les. Vervolgens bedenkt het kind waarom het woord zo geschreven wordt.

Schrijf
Het kind maakt een zelfdictee. Het bedekt de woorden van de week die rechtsboven op de uitlegkaart staan. Ieder woord wordt vervolgens kort bekeken en meteen daarna weer afgedekt. Daarna wordt het opgeschreven. Ditzelfde gebeurt ook met de overige woorden. Afsluitend worden de opgeschreven woorden gecontroleerd bijv. door de ouder.

Bedenk meer
Het moet voor het kind duidelijk zijn wat het spellingprobleem is en hoe het geschreven moet worden en waarom. Meer woorden bedenken met hetzelfde probleem is een zinvolle activiteit. Dit kan op een blaadje of in een schrift.

Door deze werkwijze regelmatig thuis toe te passen, ontstaat haalbaar en zinvol huiswerk op het gebied van spelling. Het spreekt voor zich dat meer gericht 

huiswerk de extra hulp voor risicoleerlingen op school nooit kan vervangen, maar het kan zeker een waardevolle aanvulling zijn.

terug naar boven

Rekenen
Tafels oefenen 1: tafels-oefenen.nl
Tafels oefenen 2: amblesideprimary.com/ambleweb/mentalmaths/tabletreesl
Klokkijken: dadsproject.com/klokkijken/klokkijken.php

Topografie
Topografische kennis: topo-basis.nl

Techniek
Kettingreacties: kettingreacties.e-nemo.nl/kettingreacties/nl/

Verkeer
Veilig in het verkeer: http://vvn.nl/wat-we-doen/op-de-basisschool

Lezen
Woordentrainer: http://www.regenboog-gorinchem.nl/woordentrainer/index.htm

Webkwesties
Onderzoeksgerichte opdrachten met info van het internet: http://www.webkwestie.nl/bao_digitheek/index_algemeen.htm


terug naar boven