Buitenschoolse opvang (BSO)
Sinds 1 augustus 2007 zijn de schoolbesturen verplicht om voor- en naschoolse opvang aan te bieden. Er is met de BSO IJsselstein een overeenkomst afgesloten. Als ouders gebruik willen maken van voor- of naschoolse opvang, kunnen ze een aanmeldingsformulier invullen. Deze formulieren en uitgebreide informatie kunt u vinden op www.bso-ijsselstein.nl. De kinderen worden door medewerkers van de kinderopvang van school opgehaald.
Voor meer informatie:
BSO IJsselstein
Planetenbaan 44, 3402 HP, IJsselstein
Telefoon: (030) 6886419
E-mail: info@bso-ijsselstein.nl.

Verder zijn er nog een aantal andere organisaties waar ouders gebruik van kunnen maken:

BSO JungKidz
Panoven 60, 3401 RB, IJsselstein
Telefoon: (030) 6887824
E-mail: info@bso-jungkidz.nl

Kidslodge
Kidslodge is gehuisvest in het clubhuis van de hockeyvereniging op het sportcomplex IJsseloever aan de Zomerdijk.
Zomerdijk 42b,
3402 MJ, IJsselstein
Telefoon: (06) 57566506 bgg: (030) 6361062
E-mail: ijsselstein@kidslodge.nl

Catalpa - Kindercentrum Kwebbel
Merkelbachlaan 2, 3404 EX, IJsselstein
Telefoon: (030) 6869902
E-mail: kc.kwebbel@catalpa.nl

Kinderopvang BLOS - Het Touwlaantje
J.W. Frisolaan 2, 3401 AX IJsselstein
Telefoon: 06-15012236
E-mail: skij@skij.nl