Verlof
Kinderen die de leeftijd van vier jaar hebben bereikt, mogen worden ingeschreven als leerling. Omdat kinderen pas op hun vijfde jaar leerplichtig zijn, is het niet verplicht dat zij de school regelmatig bezoeken. Uiteraard dient de school bij absentie op de hoogte te worden gebracht.

Kinderen vanaf vijf jaar zijn leerplichtig. Voor kinderen die 5 jaar zijn, geldt dat zij gedurende ten hoogste vijf uur per week zijn vrijgesteld van het verplichte schoolbezoek, totdat zij de leeftijd van 6 jaar hebben bereikt. De ouders moeten van dit schoolverzuim de directeur op de hoogte stellen. De directeur kan de leerlingen die vijf jaar zijn, nog eens vijf uur extra vrijstelling verlenen op verzoek van de ouders. In totaal kunnen leerlingen van 5 jaar dus maximaal 10 uur per week vrijstelling van schoolbezoek krijgen. Deze mogelijkheid voor vrijstelling is uitsluitend bedoeld om overbelasting van het kind te voorkomen.

In de leerplichtwet is verder een aantal situaties genoemd op grond waarvan de mogelijkheid tot vrijstelling van de verplichting tot regelmatig schoolbezoek bestaat. In de schoolgids kunt u uitgebreid lezen over vrijstellingen.
Als u meent dat uw kind in aanmerking komt voor deze vrijstelling, dan kunt u hiervoor een formulier halen bij de directie.