Onderwijsinspectie
Onze school heeft het vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs. Er vindt in principe voor de periode van één jaar geen verder toezicht plaats. De inspectie heeft geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs.
Wilt u meer lezen, klik dan hier voor de site van de Onderwijsinspectie.
Het laatste inspectiebezoek was in juli 2016, het inspectierapport vindt u op de site van de Onderwijsinspectie en natuurlijk ook op onze eigen site (zie ook Downloads).