Verkeersbrigadiers
Onze school is gelegen aan de Touwlaan en direct grenzend aan de school is er een oversteekplaats die door verkeersbrigadiers wordt beveiligd. De ploeg verkeersbrigadiers wordt gevormd door ouders. Alle ouders kunnen lid worden van deze verkeersbrigade.

De verkeersbrigadiers staan er op de volgende tijden:

maandag 8.15 - 8.30 14.15 - 14.30
dinsdag 8.15 - 8.30 14.15 - 14.30
woensdag 8.15 - 8.30 14.15 - 14.30
donderdag 8.15 - 8.30 14.15 - 14.30
vrijdag 8.15 - 8.30 14.15 - 14.30

We willen alle ouders en kinderen verzoeken om juist bij de verkeersbrigadiers over te steken en niet een stukje verderop op een minder veilige plaats. Indien u met de fiets bent, wilt u dan met-de-fiets-aan-de-hand oversteken.

Wilt u iets voor de school betekenen?
Meldt u dan aan als verkeersbrigadier!
Na een korte instructie van een politieagent wordt u aangesteld als verkeersbrigadier en kunt u helpen de kinderen de drukke Touwlaan over te steken. Terwijl de ouders "brigadieren" zorgen wij desgewenst voor de opvang van uw kind(eren). Ook kinderen jonger dan vier jaar vangen we op. Voor meer informatie kunt u terecht bij de directie.