Fotoclub
Coördinatrice: Ellen Maessen (mail: roelmail@kabelfoon.nl) 
v.l.n.r. Marjan Klever-de Vries, Maryke Harmsen, Monique Bouw, Maaike Schuurman, Erik Jan Elsenaar , Ellen Maessen, Gertjan Kaaij.

Activiteiten:
Wat doen wij zoal ?
Natuurlijk fotograferen wij de bekende activiteiten zoals de Kerstviering, Sinterklaas, Carnaval etc.
Daarnaast zorgen wij voor mooie foto's bij bijzondere activiteiten zoals bijvoorbeeld de Eitje tik finale met Pasen, het "uitglijden" van de oudste kleuters, de finale van de voorleeswedstrijd tijdens de Kinderboekenweek. Wij zorgen ervoor dat de foto's binnen een week na de activiteit of het evenement op de ouder website staan.
In de Infatimatief wordt dit aangekondigd waarna ouders de foto's via de inloggegevens kunnen bekijken en downloaden.
Van elk evenement worden altijd een paar foto's geselecteerd voor gebruik op de schoolwebsite, de jaarkalender, e.d.

Protocol foto's Fatimaschool
 1. Verantwoordelijkheid en regelgeving
  Plaatsing op de website geschiedt door zowel webmasters, leerkrachten als fototeam.  De directie van de school is verantwoordelijk voor de inhoud en kan de webmaster opdracht geven mogelijk aanstootgevende zaken te verwijderen. De webmasters houden de site voordurend in het oog om ongewenste toevoegingen per direct te verwijderen.
 2. Aard van de foto's
  Er worden geen foto's openbaar gemaakt (website, foto-dvd, schoolgids etc.) met daarop:
  • Kinderen in zwemkleding
  • Overige mogelijk aanstootgevende situaties
 3. Bezwaar op publicatie
  Ouders die bezwaar hebben tegen het publiceren van foto's kunnen dit kenbaar maken aan de directie van de school (directie@rkbsfatima.nl). Het fototeam en de webmasters zullen de portretfoto's van deze kinderen eruit filteren en het kind onherkenbaar maken op groeps- en algemene foto's. De mogelijkheid tot het maken van bezwaar zal eveneens worden vermeld in de schoolgids.