Leefstijlschool
Veel scholen besteden aandacht aan sociaal-emotionel- en gezondheidsvaardigheden. Niet alleen om probleemgedrag te bestrijden en ongewenst gedrag te voorkomen.
Ook voor het optimaal functioneren van kinderen en het ontwikkelen van hun talenten zijn vaardigheden als zelfvertrouwen, doordachte beslissingen nemen, luisteren, je gevoelens uiten en van je fouten leren, onmisbaar.

De Fatimaschool is een school waar de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen heel belangrijk wordt gevonden. We streven voortdurend naar een goed pedagogisch klimaat en een prettige leef- en werkomgeving voor kinderen. Wij denken dat alleen zó een kind het best tot ontplooiing kan komen en tot leerresultaten op eigen niveau.

Dat zijn redenen waarom we gekozen hebben voor de methode (lees: aanpak van) Leefstijl.
Leefstijl heeft in Nederland bekendheid gekregen als een programma van sociaal-emotionele vaardigheden. Het omvat een scala van vaardigheden zoals kennismaken, luisteren, communiceren, zelfvertrouwen, gevoelens uiten, assertiviteit en weerbaarheid, conflicten oplossen, omgaan met groepsdruk, risico's inschatten en doelen stellen.

Met de aanpak van Leeftstijl  willen we op structurele wijze aandacht besteden aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.