Fusie / nieuwbouw nieuws:

11-07-2019
Graag uw aandacht voor het nieuwsitem "werkgroepen nieuwbouw/fusie".
Daarin staat beschreven wat er in de afgelopen maanden allemaal al in gang is gezet zonder dat dit meteen door iedereen wordt gesignaleerd.
Tijdens een gezamenlijke informatieavond van de MR-en van beide scholen en de Oudercommissie van SKIJ werd iedereen bijgepraat over het proces van samensmelten tot nog toe. De aanwezige ouders zeiden (terecht) dat dit gedeeld en gevierd moest worden naar buiten toe.
Er zijn al zulke mooie stappen gezet met elkaar……………
U leest hoe ver de werkgroepen van o.a. "pedagogische visie" , "doorgaande lijn", "teambuilding" al zijn gekomen maar ook waar ze komend jaar mee verder zullen gaan !
Ook wordt u uitgenodigd voor een ouderavond op 1 oktober om 19.30 uur. Op die avond krijgt u naast een update van het gebouw ook de kans om aan te schuiven bij de werkgroepen om mee te denken en input te geven!
❖ Nog meer nieuws omtrent de nieuwbouw:
Afgelopen week hebben we te horen gekregen dat de gemeente vanuit de provincie groen licht heeft gekregen voor de verdere sanering en sloop van het oude Fatimagebouw.
Tussen half augustus en half oktober 2019 zal het allemaal moeten gaan gebeuren !