SCHOOLREIS - SCHOOLREIS -SCHOOLREIS !

08-06-2019
IJsselstein, 6 juni 2019
Beste ouder(s),
Het lijkt wat vroeg, maar de schoolreiscommissie is al druk bezig met de
voorbereidingen, zodat alle kinderen in het nieuwe schooljaar op schoolreis kunnen.
De datum van de schoolreis 2019 is vastgesteld op vrijdag 27 september 2019.
Vergeet u dit niet in uw agenda te noteren ?
De bestemming voor de kleuters zal dit jaar Oud Valkeveen in Naarden zijn, de groepen 3 t/m 8 gaan naar Drievliet in Den Haag.
Dit jaar hoeft er geen extra eigen bijdrage betaald te worden voor de schoolreis, dit is eenmalig. Via onderstaande link kunt u zich aanmelden om als begeleiding mee te gaan. Iedereen kan zich aanmelden, hulpouders hebben voorrang.
Graag opgeven voor 20 juni 2019. Wij zullen u voor de zomervakantie informeren of u mee kunt. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOWq8V1DRniOsEozvjRLBmCn-ylnqC5_- 3QRbHkHMd7RrAgA/viewform?usp=sf_link
Na de zomervakantie, in de tweede week van het nieuwe schooljaar zullen we u als vanouds verder informeren over de details van de schoolreis.
Mochten uw vragen niet zo lang kunnen wachten, dan kunt u zich wenden tot De schoolreiscommissie:
Laura Flantua, Jorien de Groot, Christel de Back, Marieke van Nierop, juf Susanne, juf Karin en juf Xandra.