STUDIEMIDDAG 21 MAART : KINDEREN OM 12.00 UUR VRIJ !!!

14-03-2019
Donderdag 21 maart gaan alle kinderen tot 12.00 uur naar school. Daarna zijn ze vrij
i.v.m. een studiemiddag van de leerkrachten. Noteert u het in de agenda en geeft u dit
eventueel door aan de BSO ?