Meester Jan met pensioen.

14-03-2019
Naast juffrouw Wanda zal ook meester Jan na dit schooljaar met pensioen gaan.
Erg jammer voor de school want Jan heeft (in zijn lange staat van dienst in het onderwijs) het merendeel van zijn carrière met veel passie, inzet én humor veel kinderen op de Fatimaschool onder zijn hoede gehad en samen met andere collega’s de school gevormd zoals hij nu is.
Daarom willen we dit aan het eind van dit jaar niet ongemerkt voorbij laten gaan. Over
het hoe/wat/wanneer houden we u uiteraard op de hoogte !