De nieuwbouw !

08-11-2018
Afgelopen maandagavond ( 5 nov.) was er op de Nicolaasschool een informatieavond over de nieuwbouw én de ondertekening van de intentieverklaring.
Met de ondertekening van deze verklaring laten de samenwerkende partijen (SKIJ,
Trinamiek én de gemeente) zien dat ze intensief gaan samenwerken om een prachtig en krachtig Kindcentrum te realiseren aan de Touwlaan. Namens de gemeente nam
Anastasia van der Lugt (wethouder) kort het woord, gevolgd door beide bestuurders
René van Harten (Trinamiek) en Corine de Jong (SKIJ). Ook spraken Ruud (Nicolaas),
Ingrid (SKIJ) en Martijn (Fatimaschool en directeur van de fusieschool) over het
visiedocument wat is opgesteld voor het IKC Touwlaan.
Naast het officiële gedeelte was ook de architect van het gebouw aanwezig (Marjon Mors van SVP architecten). Zij nam de aanwezigen mee in het denk- en ontwerpproces. Ze hebben gekeken naar de historie en de omgeving van de Touwlaan. Steekwoorden hierbij zijn: kasteel, landbouwgronden, kassen, kloosters. En met het klooster als metafoor (een rondgang, onderwijs, veiligheid) zijn ze in samenspraak met ons gekomen tot een PRACHTIG ontwerp. Naast de tekeningen was er ook al een filmpje van het gebouw zien. Die beelden willen we niemand onthouden uiteraard. Klik hier voor de beelden. In de centrale hal zijn de plattegronden en tekeningen van het ontwerp te zien. Mochten er vragen over zijn loop even langs bij Martijn We kijken terug op een geslaagde avond !