INFORMATIEAVOND GROEP 8.

05-11-2018
Op maandag 5 november is er een informatieavond over het Voortgezet Onderwijs voor de ouders van de kinderen van groep 8. Aanvang: 19.30 uur in het lokaal van juf Marleen en meester Frans.
Gast zal zijn, de heer Freek den Brok, vertegenwoordiger van het Cals College IJsselstein, die een inleiding zal houden op met name de inrichting van het onderwijs na de basisschool.
Na deze inleiding volgt er verder algemene informatie betreffende het laatste jaar op
de Fatimaschool. Voor een aantal ouders is deze avond een herhaling, maar voor anderen weer volkomen nieuw.
Laat de leerkrachten even weten indien u wel (met één of twee personen) of niet aanwezig zult/kunt zijn.