Nieuws van de klankbordgroep tot aan de nieuwbouw

26-04-2018
Op woensdag 18 april jl. was er weer een vergadering van de klankbordgroep (KBG) tot aan de nieuwbouw. Tijdens de vergadering zijn een aantal belangrijke zaken rondom de tijdelijke huisvesting besproken. Hieronder volgt een terugkoppeling.
Planning
Het streven is dat de kinderen het schooljaar gewoon afmaken op onze huidige locatie aan de Touwlaan. Natuurlijk zullen alle kinderen voor de verhuizing al een kijkje gaan nemen op de tijdelijke locatie aan de Lage Biezen. Maar we willen ook de ouders een mogelijkheid geven om een keer te gaan kijken. Hier wordt momenteel een datum voor gepland.

Locatie en omgeving.
Er is door de klankbordgroep en het team opnieuw gekeken naar de verkeerssituatie op de Lage Biezen. Samen met de gemeente zijn we nog in overleg over diverse scenarioís waarbij veiligheid bovenaan staat. Ook zijn we met kinderopvang SKIJ aan het overleggen of voorschoolse opvang op de locatie Lage Biezen mogelijk is. Hiermee kunnen we de verkeersdrukte in de ochtend wat spreiden. Zodra hier meer duidelijkheid over is dan zullen we dit direct communiceren. De fietsenstalling bij het tijdelijke gebouw is te klein. Om goed in kaart te kunnen brengen hoeveel ruimte voor fietsenstalling er moet komen is er op verschillende dagen tijdens diverse weersomstandigheden gekeken naar het aantal fietsen in zowel het fietsenhok als daarbuiten. Daarnaast is het de verwachting dat er, gezien de ligging van de tijdelijke locatie, meer kinderen met de fiets naar school zullen komen. Er wordt in overleg met de gemeente verder nagedacht hoe er meer ruimte voor fietsen bij de locatie aan de Lage Biezen gecreŽerd kan worden.

Bezetting lokalen.
Eerder informeerden we al dat er bij de tijdelijke locatie 4 noodlokalen geplaatst worden om de groepen te kunnen huisvesten en dat er daarnaast gebruik gemaakt wordt van 2 lokalen in de Nicolaasschool. De directie is met de Nicolaasschool in gesprek om te bekijken welke groepen er op die locatie geplaatst kunnen worden. Er wordt naar gestreefd een indeling te maken die passend is voor zowel de kinderen als de grootte van de groepen. Na de volgende vergadering zullen we hier meer over vertellen.

Gymlessen.
Omdat de tijdelijke gymzaal aan de Touwlaan gaat verdwijnen is gekeken naar andere locaties voor de gymlessen: Het Heem en de IJsselhal. De afstand tot beide sporthallen is nagenoeg gelijk vanaf de Lage Biezen. Bij de gemeente is nu aangevraagd of er 2 keer per week in de IJsselhal gegymd kan worden door onze school.

Zwemlessen.
In ons vorige nieuwsbericht gaven we al aan dat we vanaf het nieuwe schooljaar busvervoer moeten gaan inzetten voor het v,ervoer naar de zwemlessen. Er is door de klankbordgroep naar verschillende alternatieven gekeken maar helaas zijn deze niet haalbaar. De prijzen voor deelname aan het schoolzwemmen zullen hierdoor stijgen. Helaas hebben zowel de gemeente als de stichting geen geld beschikbaar om de school hierin tegemoet te komen. Voor een half jaar (20 zwemlessen) betaalt u
Ä 51,-. Dat is Ä 2,55 per zwemles inclusief vervoer met de bus.

Op 16 mei 2018 is de volgende vergadering van de klankbordgroep. Zijn er vragen? Stel ze ons gerust!

Met vriendelijke groeten van de klankbordgroep: Martijn van Nierop, Cindy van Veen, Betsy Krattley, Angela Mulder, Linda van Zwieten, Mark van der Vusse, Kim Droog, Bart Kouters, Karin Goyen, Ingrid Huijten, Xandra Resink, MariŽt van Rooijen, Martijn Steur en Selma van Wijk