SCHOOLVOETBAL 2018.

12-04-2018
Het jaarlijkse schoolvoetbal komt er weer aan !

Op woensdag 16 mei zijn de jongens van groep 8 (eventueel aangevuld met jongens uit groep 7) als eerste aan de beurt.
Op woensdag 23 mei de meisjesteams van groep 8 (eventueel aangevuld met meisjes uit groep 7) en groep 6 (eventueel aangevuld met meisjes uit groep 5).
Op woensdag 30 mei het jongensteam van groep 6 (eventueel aangevuld met jongens uit groep 5) én we gaan die dag met twee gemengde teams (jongens én meisjes) uit groep 4 meedoen…

Voor zowel 23 mei als voor 30 mei dient elke deelnemende school voor een scheidsrechter te zorgen ! Doet een school dat niet, dan kan deze school van deelname worden uitgesloten….! Dat kunnen we onze enthousiaste kinderen niet aandoen….Toch ?
Dus welke vader/moeder vindt het leuk om een paar wedstrijdjes te fluiten ?? Graag z.s.m. melden bij meester Gerard.

De kinderen die aangegeven hebben graag mee te willen doen, hebben deze week een brief meegekregen met een antwoordstrookje.
Dat antwoordstrookje dient ingevuld graag vóór de meivakantie, maar uiterlijk op dinsdag 15 mei weer terug op school te zijn