Vanuit de MR.

12-04-2018
Saskia Bijloo is gestopt met haar werk voor de MR en de GMR. We bedanken Saskia hartelijk voor haar betrokkenheid en inzet voor deze beide commissies. Er heeft een kandidaatstelling plaats gevonden waarbij Martijn van Nierop en Eveline Schell zich kandidaat hebben gesteld. De MR wordt echter uitgebreid van 4 naar 6 personen. Hierdoor zijn er geen verkiezingen nodig en zijn Martijn en Eveline nu naast Heidi van de Koevering de vertegenwoordigers van de ouders in de MR. Namens het team gaat nu ook Marina Caspers deel uitmaken van de MR naast Mariet van Rooijen en Jan Bakkers.

Even voorstellen: mijn naam is Martijn van Nierop, vader van Joost uit groep 6 en Fleur uit groep 4a.
Vol enthousiasme ben ik al enige jaren betrokken bij allerlei activiteiten op school. Zo heb ik de nieuwe website van de school opgezet en houd deze bij, samen met andere enthousiaste ouders. Ook doe ik mee in de klankbordgroepen voor de nieuwbouw en de tijdelijke locatie. Samen met andere ouders heb ik de ouderpeiling in februari opgezet, met een mooie uitkomst: het Fatimagevoel, en dat wil ik vasthouden!

Ik vind het heel belangrijk dat alle ouders betrokken zijn bij alles wat belangrijk is voor onze kinderen. Daarom ben ik blij dat ik jullie in de medezeggenschapsraad kan vertegenwoordigen.

Ik zie voor de komende tijd drie uitdagingen voor onze school: nieuwbouw, een tijdelijke locatie en een voorgenomen fusie met de Nicolaasschool. Mijn ervaring als projectmanager kan mij bij dit soort uitdagingen enorm helpen. Ik vind het belangrijk dat daarbij de stem van ons als ouders wordt gehoord. En ik weet dat er een grote groep betrokken ouders is die wil helpen en meedenken.

Via onder andere een informatieavond en een ouderpeiling vind ik dat iedereen zijn vragen moet kunnen stellen en zijn mening moet kunnen laten horen. Zo kunnen we samen verder bouwen aan een prachtige school voor onze kinderen met een fijne sfeer en goed onderwijs!

Mijn doel is een positieve bijdrage leveren aan de toekomst van de school en onze kinderen. Ik ga ervoor!

Met vriendelijke groeten,

Martijn van Nierop

 

Beste ouders,

Mijn naam is Eveline Schell, moeder van Maurits (3a) en Aimée (1d).
Graag zou ik mezelf omschrijven als een enthousiast betrokken ouder. Deze fase rond fusie en nieuwbouw is een unieke periode voor een school. Het biedt prachtige kansen voor het onderwijs van de toekomst. En dat gaat over onze kinderen. Daar draag ik graag mijn steentje aan bij.

In het dagelijks leven werk ik bij het samenwerkingsverband voor het primair onderwijs in Utrecht. Daar hou ik me als voorzitter van een commissie bezig met de extra ondersteuning voor kinderen die dat nodig hebben in het basisonderwijs,  of het speciaal (basis) onderwijs.

Hiervoor heb ik 9 jaar gewerkt als onderwijsadviseur van een schoolbestuur in Utrecht.

Met deze achtergrond hoop ik, naast betrokkenheid ook een inhoudelijke bijdrage te kunnen leveren aan de MR.

Hartelijke groet, Eveline Schell