Nieuws van de klankbordgroep tot aan de nieuwbouw.

05-04-2018
De klankbordgroep (KBG) tot aan de nieuwbouw is woensdag 28 maart jl. weer bijeen
gekomen om verder te praten over alle zaken die van belang zijn bij het verhuizen naar
de tijdelijke locatie aan de Lagebiezen. Inmiddels is door de gemeente toegezegd dat de Fatimaschool de locatie definitief gaat betrekken komende zomer.
Planning
Selma heeft, samen met Martijn van Nierop (ouder KBG), een gedetailleerde planning opgesteld voor een goede voorbereiding op de verhuizing. Op 1 juni 2018 krijgt de directie van de Fatimaschool de sleutel van de tijdelijke huisvesting. Dan kunnen direct alle voorbereidingen starten om het gebouw gereed te maken voor de komst van de leerlingen en het team. Doel is om zo kort mogelijk voor de zomervakantie te verhuizen naar het andere pand. Zodra er een exacte datum is dan zullen we dit communiceren.
Locatie en omgeving
Zoals eerder gemeld wordt er naast de tijdelijke locatie ook gebruik gemaakt van twee lokalen van de Nicolaasschool. Er worden tevens 4 noodlokalen bij de school geplaatst. Een aantal leden van de klankbordgroep heeft met de directie gekeken naar het type noodlokalen dat nu gebruikt wordt op een middelbare school in Woerden. Deze noodlokalen waren van dusdanig goede kwaliteit dat de keuze op deze lokalen gevallen is. Het parkeren heeft nog steeds de aandacht, aangezien de situatie qua toegang en parkeren niet optimaal is. De klankbordgroep kijkt naar de opties ter verbetering van de situatie. Ook wordt er gekeken naar de mogelijkheid tot uitbreiding van de fietsenstalling. De huidige stalling is te krap voor alle fietsen.
En verder……
De verhuizing naar de tijdelijke locatie heeft helaas gevolgen voor de bijdrage voor de zwemlessen voor leerlingen van groep 4 en 5. Omdat de locatie verder van het zwembad af ligt zal er vanaf het nieuwe schooljaar busvervoer worden ingezet. Hierdoor zal de eigen bijdrage voor de zwemles verhoogd worden. De hoogte van de nieuwe bijdrage is nog niet bekend.

De klankbordgroep buigt zich de komende tijd regelmatig over de activiteiten rondom de verhuizing, we zullen hier regelmatig over communiceren. Ook krijgen alle leerlingen en ouders vóór de verhuizing de mogelijkheid om de tijdelijke locatie te bekijken. Mochten er desondanks vragen zijn, spreek ons dan vooral aan!

Met vriendelijke groeten van de klankbordgroep: Martijn van Nierop, Cindy van Veen, Betsy Krattley, Angela Mulder, Linda van Zwieten, Mark van der Vusse, Kim Droog, Bart Kouters, Karin Goyen, Ingrid Huijten, Xandra Resink, Mariët van Rooijen, Martijn Steur en Selma van Wijk