Overzicht nieuws

Info avondvierdaagse
19-04-2018
| Avondvierdaagse 2018 – Avondvierdaagse 2018 Beste ouder(s)/verzorger(s), De avondvierdaagse wordt dit jaar gelopen van maandag 11 juni t/m donderdag 14 juni 2018. Kinderen vanaf groep 3 kunnen...
Fatima Familiedag special
19-04-2018
| FATIMAFAMILIEDAG op 22 juni 2018 De werkgroep Fatimafamiliedag is bij elkaar geweest en de plannen beginnen steeds vastere vorm te krijgen. Omdat het een familiefeest betreft en we u allen op...
LEVEN IN VRIJHEID: 4 en 5 MEI.
19-04-2018
| Jaarlijks viert stichting VrijheidsFestival IJsselstein (VFIJ) met alle IJsselsteinse scholen dat wij en jullie in vrijheid leven. Dat ‘leven in vrijheid’ niet vanzelfsprekend is, wordt in heel...
OPROEP BIEBOUDERS WIE KOMT ONS HELPEN??
19-04-2018
| Wij hebben een viertal zeer enthousiaste mensen ouders/oma die zorgen dat de schoolbibliotheek goed draait. Wij zoeken nog versterking van ouders/opa’s/oma’s. Wie wil(len) het bibliotheek team komen...
SCHOOLVOETBAL:
19-04-2018
| Deelnemende kinderen om 13:00 u naar huis! Wie van de ouders wil een team leiden / coachen?
verjaardagen komende week:
19-04-2018
| VAN HARTE GEFELICITEERD EN EEN FIJNE DAG !!
Belangrijke data komende week:
19-04-2018
| Hier weer de belangrijke data voor komende week:
Vanuit de MR.
12-04-2018
| Saskia Bijloo is gestopt met haar werk voor de MR en de GMR. We bedanken Saskia hartelijk voor haar betrokkenheid en inzet voor deze beide commissies. Er heeft een kandidaatstelling plaats gevonden...
 SCHOOLVOETBAL 2018.
12-04-2018
| Het jaarlijkse schoolvoetbal komt er weer aan !
 Nieuws van de klankbordgroep tot aan de nieuwbouw.
05-04-2018
| De klankbordgroep (KBG) tot aan de nieuwbouw is woensdag 28 maart jl. weer bijeen gekomen om verder te praten over alle zaken die van belang zijn bij het verhuizen naar de tijdelijke locatie aan de...
IJSSELSTEINLOOP 19 mei.
05-04-2018
| Is uw kind (zijn uw kinderen) al ingeschreven ? Het kan nog tot 2 mei ! Op zaterdag 19 mei a.s. vindt voor de 36e keer de IJsselsteinloop plaats. Het jaarlijks terugkerende sportieve feest waarbij...
Notulen Medezeggenschapsraad nu ook op de website
31-01-2018
| Gegeven alle ontwikkelingen rondom de nieuwbouw en de voorgenomen fusie met de Nicolaasschool wil de MR iedereen goed informeren over wat er besproken is.
SCHOOLVAKANTIES 2017-2018
14-04-2017
| Hierbij de vakanties voor volgend schooljaar:
SCHOOLGIDS 2016-2018.
26-05-2016
| Elders op deze website (onder "downloads") treft u de vernieuwde uitgave van de Schoolgids ! Een lezenswaardig document.